SBB erkent leerbedrijf

29 augustus 2016

De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Op 29 augustus jl. is een adviseur praktijkleren bij ons langs geweest en heeft onze erkenning voor 4 jaar verlengd. Door studenten te helpen opleiden leveren wij een belangrijke bijdrage aan de Lees meer…

Subsidie duurzame energie voor particulieren Bergeijk

1 juli 2016

In de gemeente Bergeijk is subsidie beschikbaar voor woningisolatie en energieopwekkende installaties in de bestaande woningbouw met als doel inwoners te stimuleren om woningen beter te isoleren en om duurzame energie op te wekken. Aan welke maatregelen kunt u denken? Zonneboiler Met een zonnecollector of zonneboiler kun je water opslaan en opwarmen door middel van zonne-energie. Dit Lees meer…

Erkenning door de overheid!

17 april 2016

Westerveld Installatietechniek ontvangt Bodem+ erkenning voor bodemenergiesystemen! Op maandag 23 maart 2015. heeft Westerveld Installatietechniek de erkenning voor bodemenergiesystemen ontvangen van de overheidsinstantie Bodem+, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze erkenning is vanaf oktober 2014 vereist voor het installeren van bodemenergiesystemen (warmtepompen).Na een succesvolle audit voor de nieuwe BRL6000-21 richtlijn in januari, Lees meer…

Westerveld Installatietechniek gecertificeerd voor BRL 6000-21

24 februari 2015

Naar aanleiding van de bekendmaking van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, dat met ingang van 1 oktober 2014 werkzaamheden aan bodemenergiesystemen (warmtepompen) enkel mogen worden uitgevoerd door hiervoor gecertificeerde bedrijven, zijn wij medio 2014 het traject van certificering ingegaan. Met trots kunnen wij melden, dat wij vanaf 24 februari 2015 zijn gecertificeerd voor het installeren van warmtepompen Lees meer…

EPC nieuwbouw per 1 januari 2015 verlaagd

1 januari 2015

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuw te bouwen gebouwen. De mate van energiezuinigheid wordt uitgedrukt met de Energie Prestatie Coëffiënt (EPC). De EPC voor woningen en woongebouwen bedraagt per 1 januari 2015 0,4. Deze was 0,6. Door deze wijziging wordt de EPC met ongeveer 50% aangescherpt ten opzichte van het niveau van 2007. Voor het Lees meer…