De aardbodem bevat een grote hoeveelheid gratis energie in de vorm van bodemwarmte met een constante temperatuur van 10°C à 12°C. Westerveld Installatietechniek biedt u de allernieuwste technieken met NIBE warmtepompen om zo deze gratis energie te gebruiken voor het verwarmen van uw huis en tapwater.

Warmtepomp

De warmtepomp is een apparaat dat voor een groot deel die warmte uit de aardbodem onttrekt en aanwent voor energiezuinige verwarming. Door continu water door een gesloten leidingsysteem in de bodem te laten circuleren kan een warmtepomp deze laagwaardige warmte – volgens hetzelfde werkingsprincipe als uw koelkast thuis – aan de bodem onttrekken en opwaarderen tot e1-warmtepomp-nibe-cascadeen bruikbare temperatuur voor verwarming en warm tapwater.

Werd voorheen dit unieke systeem enkel gebruikt in grote bedrijven, Westerveld Installatietechniek biedt u de kennis en kunde om de warmtepomp nu ook voor u als particulier in gebruikt te nemen. Als erkend NIBE dealer, kunnen wij u de vele voordelen uiteenzetten. Een warmtepomp maakt gebruik van elektriciteit voor het aandrijven van een compressor die de motor is van uw warmtepomp. Was u voorheen gewend uw huis te verwarmen middels gas, dan zal u zien dat uw energienota verandert met een hoger elektrisch verbruik en geen gasgebruik. Dat is in het begin even wennen maar uiteindelijk zijn de totale kosten voor verwarming lager dan voorheen.

Koeling

Bij een warmtepomp met koeling, wordt het relatief koude water via een warmtewisselaar door de vloer- of wandverwarming gepompt. Alleen voor het rondpompen van dat water is een beetje elektriciteit nodig. Een warmtepompsysteem is daarmee veruit de zuinigste vorm van koeling. Na de zomer is de bodemcollector waaruit de koude wordt ontrokken, weer zodanig opgewarmd dat er in de winterperiode voldoende warmte aan kan worden onttrokken en het hoge rendement van de warmtepomp is gegarandeerd.

Als de optie koelen met een NIBE koelmodule geïnstalleerd is heeft u de mogelijkheid de woning passief te koelen met behulp van het water dat zich in de bodem bevindt. Het koele water uit de bodemcollector/bron draagt via een warmtewisselaar koelenergie over aan het cv-systeem dat vervolgens de vloer koelt. Deze gratis ter beschikking staande koelenergie kan aangewend worden om de woning enkele graden te koelen beneden de buitentemperatuur. Om een te koude vloer en condensvorming te voorkomen wordt het water op een constante temperatuur van niet lager dan 18°C aangevoerd. Als bewoner hoeft u hier niets op in te stellen. De warmtepomp regelt dit volledig zelf afhankelijk van de binnen en buitentemperatuur. We spreken hier over “passieve koeling” en is door u als bewoner niet direct merkbaar zoals bijvoorbeeld bij een airco welke koude lucht inblaast. Hierbij spreken we dan over “actieve koeling”.

Constante temperatuur

Warmtepompen zijn uitermate geschikt om over een lange periode heel constant te verwarmen of koelen. Het systeem zorgt dag en nacht voor een gelijkmatige temperatuur in de hele woning wat de behaaglijkheid in de woning vergroot.

Zeer betrouwbaar

Als verwarmingssysteem is een elektrische warmtepomp zeer betrouwbaar. De installatie gaat bijna twee keer zo lang mee als een cv-ketel, namelijk 15 tot 25 jaar, en heeft veel minder onderhoud nodig.

Energie besparen met warmtepomp

De warmtepomp werkt op elektriciteit. Maar de hoeveelheid benodigde energie is veel lager dan die van een gasgestookte HR ketel. Het rendement van de installatie staat achter de aanduiding COP (Coëfficiënt Of Performance). Huidige elektrische warmtepompen hebben een COP tussen drie en vijf.
Daarmee stoot een warmtepompsysteem tot vijftig procent minder CO2 uit dan een HR ketel. Zo helpen warmtepompen ook het broeikasprobleem te verminderen.

Toprendement met LTV

Hoe lager de temperatuur die de warmtepomp moet afgeven, hoe hoger het rendement. Daarom werkt een warmtepomp het beste in combinatie met Lage Temperatuur Verwarming, zoals vloer- of wandverwarming.

Gecertificeerde en erkende installateur

Enkel erkende installateurs, mogen en kunnen de aanleg van een bodemenergiesysteem, met behulp van een warmtepomp, melden bij de gemeente.
Naast de verplichting biedt het ook wettelijke bescherming.
Wanneer bodemenergiesystemen namelijk te dicht bij elkaar staan, kunnen ze elkaar negatief beïnvloeden. Als dit gebeurt, neemt het rendement van het systeem af en nemen de kosten toe. En dat is natuurlijk niet gewenst!

Wij zijn een gecertificeerde en door de overheid erkende installateur, dus bent u op zoek naar een warmtepomp installateur, dan bent u bij ons zeker aan het juiste adres.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.