Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuw te bouwen gebouwen. De mate van energiezuinigheid wordt uitgedrukt met de Energie Prestatie Coëffiënt (EPC). De EPC voor woningen en woongebouwen bedraagt per 1 januari 2015 0,4. Deze was 0,6. Door deze wijziging wordt de EPC met ongeveer 50% aangescherpt ten opzichte van het niveau van 2007.

Voor het realiseren van een EPC van 0,4 voor woningen kunnen diverse bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden getroffen. Je kunt aan de volgende installatietechnische maatregelen denken: warmtepomp, pv-panelen en een energiezuinig ventilatiesysteem.

Met deze aangescherpte EPC en de ontwikkeling naar energieneutrale nieuwbouw neemt de vraag naar energiezuinige en duurzame installatietechnieken toe. De markt heeft behoefte aan deskundigheid bij deze complexe installaties. Bij ons bent u hiervoor aan het juiste adres.