De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche.

Op 29 augustus jl. is een adviseur praktijkleren bij ons langs geweest en heeft onze erkenning voor 4 jaar verlengd. Door studenten te helpen opleiden leveren wij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

thN9XE62IM