Naar aanleiding van de bekendmaking van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, dat met ingang van 1 oktober 2014 werkzaamheden aan bodemenergiesystemen (warmtepompen) enkel mogen worden uitgevoerd door hiervoor gecertificeerde bedrijven, zijn wij medio 2014 het traject van certificering ingegaan.
Met trots kunnen wij melden, dat wij vanaf 24 februari 2015 zijn gecertificeerd voor het installeren van warmtepompen van individuele woningen. De erkenning hiervoor van Bodem+ is in aanvraag.