Westerveld Installatietechniek ontvangt Bodem+ erkenning voor bodemenergiesystemen! Op maandag 23 maart 2015. heeft Westerveld Installatietechniek de erkenning voor bodemenergiesystemen ontvangen van de overheidsinstantie Bodem+, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze erkenning is vanaf oktober 2014 vereist voor het installeren van bodemenergiesystemen (warmtepompen).Na een succesvolle audit voor de nieuwe BRL6000-21 richtlijn in januari, heeft Westerveld Installatietechniek het certificaat en vervolgens op 23 maart de vereiste erkenning verkregen.

Via onderstaande link komt u terecht in het register van erkende installateurs, waarin onze erkenning zichtbaar is:
Erkenning besluit bodemkwaliteit