Vanaf 1 oktober 2014 geldt, voor de aanleg van een bodemenergiesysteem, een wettelijke certificeringsverplichting (de BRL6000-21). Op 18 juli 2017 heeft Westerveld Installatietechniek wederom een tussentijdse BRL6000-21 audit gehad. Bij deze tussentijdse controle zijn geen afwijkingen aangetroffen. Wij werken volgens de gestelde eisen!

th6BIFT4BV