Westerveld Installatietechniek ontvangt Bodem+ erkenning voor bodemenergiesystemen! Op maandag 23 maart 2015. heeft Westerveld Installatietechniek de erkenning voor bodemenergiesystemen ontvangen van de overheidsinstantie Bodem+, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze erkenning is vanaf oktober 2014 vereist voor het installeren van bodemenergiesystemen (warmtepompen).Na een succesvolle audit voor de nieuwe BRL6000-21 richtlijn in januari, heeft Westerveld Installatietechniek het certificaat en vervolgens op 23 maart de vereiste erkenning verkregen.

Via onderstaande link komt u terecht in het register van erkende installateurs, waarin onze erkenning zichtbaar is:
Erkenning besluit bodemkwaliteit

Naar aanleiding van de bekendmaking van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, dat met ingang van 1 oktober 2014 werkzaamheden aan bodemenergiesystemen (warmtepompen) enkel mogen worden uitgevoerd door hiervoor gecertificeerde bedrijven, zijn wij medio 2014 het traject van certificering ingegaan.
Met trots kunnen wij melden, dat wij vanaf 24 februari 2015 zijn gecertificeerd voor het installeren van warmtepompen van individuele woningen. De erkenning hiervoor van Bodem+ is in aanvraag.

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuw te bouwen gebouwen. De mate van energiezuinigheid wordt uitgedrukt met de Energie Prestatie Coëffiënt (EPC). De EPC voor woningen en woongebouwen bedraagt per 1 januari 2015 0,4. Deze was 0,6. Door deze wijziging wordt de EPC met ongeveer 50% aangescherpt ten opzichte van het niveau van 2007.

Voor het realiseren van een EPC van 0,4 voor woningen kunnen diverse bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden getroffen. Je kunt aan de volgende installatietechnische maatregelen denken: warmtepomp, pv-panelen en een energiezuinig ventilatiesysteem.

Met deze aangescherpte EPC en de ontwikkeling naar energieneutrale nieuwbouw neemt de vraag naar energiezuinige en duurzame installatietechnieken toe. De markt heeft behoefte aan deskundigheid bij deze complexe installaties. Bij ons bent u hiervoor aan het juiste adres.